Jambo!
Jambo Bwana!
Habari gani
Mzuri Sana
Wageni!
Mwakaribishwa
Kilimanjaro
Hakuna Matata ...

Tembea pole pole
Hakuna matata
Utafika salama
Hakuna matata
Kunywa maji mengi
Hakuna matata

Rough Translations

Jambo: Greetings

Bwana: Respectful address

Habari gani: How are you?

Mzuri sana: Very fine

Wageni, mwakaribishwa: Foreigners, You are welcome

Hakuna matata: There are no worries

Tembea pole pole: Walk slow, slow

Utafika salama: Come safe

Kunywa maji mengi: Drink plenty of water